Cronica sofistului
 
                                       SFÎNTUL AUGUSTIN SI FILOSOFIA ISTORIEI
                                                                                                                                                                        Anton ADÃMUT