Elena Liliana POPESCU

                                                                    

                                                                                            

                                                                                                                                         


Imn Vietii

I

Ne-atrage vesnic Marea
din marea Neuitării
Ne-atrage Depărtarea
din depărtarea Zării

Ne-atrage vesnic Cerul
din cerul Amintirii
Ne-atrage Efemerul
din efemerul Firii

Ne-atrage Nenăscutul
din tot ce e născut
Sau Nerecunoscutul
din ce e cunoscut


II

În tine e Poetul
În tine Poezia
În tine e Profetul
În tine Profetia

În tine e Rostirea
În tine Nerostitul
În tine e Gîndirea
În tine Negînditul

În tine Căutarea
În tine Nepătrunsul
În tine Întrebarea
În tine e Răspunsul


III

Nimic în neschimbare
Nimic nestătător
Nimic în neaflare
Nimic nestiutor

IV

Ascunsă-i Amintirea
în ce-i necunoscut
Ascunsă-i Nemurirea
în ceea ce-i pierdut

Găseste Adevărul
în ceea ce-i uitat
Doar El, Cunoscătorul
a tot ce e creat.