DIN VALURILE PRESEI                                                                                                                                                                 PRESSOFAG

 

   În Caligraf, nr. 5, găsim poeme de Robert Serban, Nicolae Dan Fruntelată si George Virgil Stoenescu, Nedreptul si nedreptătitul Macedonski de Livius Petru Bercea, Bibliografia esentială a literaturii române de Mircea Popa, iar nr. 6 ne propune poeme de Emil Albisor, Ion Serban Drincea, Cassian Maria Spiridon si Constantin Cublesan la 65 de ani de Ilie Rad.
Tibiscus, nr. 3, contine un medalion Aurel Cosma junior – eminent cărturar bănătean, scriitor si publicist (1901-1983) de Gligor Popi.
Cuvîntul, nr. 5, îsi face publice conferintele de sub tema „Cum poate fi cineva român?” (H.-R. Patapievici, Livius Ciocârlie, Matei Călinescu), apoi un interviu cu Mircea Cărtărescu si un fragment din poemul Erg de Dan Coman.
Din Oglinda literară, nr. 30, selectăm articolul lui Valeriu Rusu pe marginea cărtii Cioran, Eliade, Ionesco de Alexandra Laignel-Lavastine, Leonida lari – un „plîns de lumină” de Adrian Dinu Rachieru, Însemnare despre Mircea Zaciu de Gheorghe Grigurcu, interviuri cu Al. Florin Tene si Claudiu Komartin, poeme de Valentin Talpalaru, Vasile Posteucă, două scrisori, o mărturie de Ion Filipciuc, File dintr-un jurnal teatral de Bogdan Ulmu.
În Porto-Franco, nr. 4-6, interviuri cu Ion Bârsan (despre Dimitrie Cuclin) si Vasile Tărâteanu, Zborul Săgetii – Un poem al Voievodului Stefan de Sterian Vicol, poeme de Vali Crăciun, Lidia Ungureanu, Valentin Tudose, Ion Grosu, Liliana Spătaru, Ioan Suciu, Cezar Cristea – un poet al luminisurilor de pădure de Ionel Necula, Întîmplări cu scriitori de Bogdan Ulmu.
Cronica, nr. 5, ne aduce suplimentul „Autori: copiii!”, poeme de Al. Pascu, Marius Marian Solea, Evgheni Bunimovici, Marc Dugardin, interviuri cu Paul Clavier si Cornel Nicoară, Francisc Sirato de Liviu Suhar, pagina de scriitor a lui Florin Faifer, mereu incitanta „revuista” revistelor semnată de Conu’ Leonida. Cronica, nr. 6, vine cu un interviu (Jean-Pierre Schnetzler), proză de Simion Bogdănescu, Salonul literar dedicat memoriei lui Constantin-Liviu Rusu, poeme de Simona-Grazia Dima, Cioran, sumbrul pulsar, însingurată epavă stelară de Georges Dumitresco, jurnalul de călătorie italian al Nataliei Cantemir (cu Radu Negru).
Din Viata românească, nr. 4-5, alegem ineditele lui Ion Caraion si Radu Petrescu, interviuri cu Mihai Sora si Mircea Ciobanu, poeme de Doina Uricariu, Gheorghe Grigurcu, Nicolae Tone, Liviu Georgescu, Echim Vancea, De la tehnica tainei la poetica misterului în opera lui Mateiu I. Caragiale de Barbu Cioculescu, ancheta privind „Ce înseamnă compromisul în critica literară de azi”, cartea lui Mihai Cimpoi Esenta Fiintei în dezbatere, fragmentul de proză Crime la Elsinore de Horia Gârbea, Cioculestii de Emil Manu, Dosar Lucian Blaga.
Hyperion, nr. 2, ne aduce interviuri cu Mihai Gălătanu, Nicolae Coande, Horia Zilieru, Ioanid Romanescu, In memoriam Mihai Ursachi, poeme de Daniel Corbu, Cassian Maria Spiridon, Maria Baciu, Sorin Anca, Dan Sociu, proză de Nichita Danilov.
Revista română, nr. 2, are un compact grupaj Stefan cel Mare – 500 (Al. Husar, Gavril Istrate, Claudiu Paradais, Petru Zugun), interviuri cu Ion Ungureanu, Coralia Ditvall si Joaquín Garrígos, File dintr-un jurnal teatral de Bogdan Ulmu, poeme de Valeriu Matei, Un nume pe nedrept uitat: D. Iov de Constantin Ostap, text inedit despre Bucovina de Ilie Grămadă, epistolar inedit Victor Buescu – N.I. Herescu.
În Contemporanul, nr. 6, este conturat un amplu profil al lui Augustin Buzura, S. Damian se ocupă de Aripile lui Icar, Gellu Dorian ne oferă poeme, debutează o anchetă: „Filosofia la începutul Mileniului III”.
Galateea lui Sorin Anca, nr. 4, ne aduce Rugă si blasfemie (despre Cioran) de Andrei Zanca, Zîna dracilor (jurnal infidel) de Rodica Draghincescu, poeme de Al. Lungu, Liviu Georgescu, Dan Culcer, Luiza Carol, Miron Kiropol, Nicholas Catanoy, Bianca Marcovici si ilustratii de Sorin Anca.
Dichtungsring, nr. 32, are si poeme de românii Carolina Ilica, Gellu Dorian, Marin Mincu, Nicolae Turtureanu, Cristian Simionescu, Stefania Plopeanu, Rodica Draghincescu, Emil Nicolae, Ioan Flora, Francisca Ricinski-Marienfeld.
Din Revista româno-americană, nr. IX, extragem Ezra Pound si Constantin Brâncusi de Petre Gigea-Gorun si Ion Tuculescu si Petru Comarnescu la Muzeul Smithsonian din Washington de Nicolae Cârlan.
În Cultura, nr. 12, există un interviu cu Constantin Bălăceanu-Stolnici.
Ex Ponto, nr. 2, se prezintă cu poeme de Nicolae Prelipceanu, Liliana Ursu, Leo Butnaru, proză de Marius Tupan, Constantin Abălută, Ioan Lăcustă, Angelo Mitchievici, fragmente de jurnal Pericle Martinescu (1936-1940), Ion Vinea si dadaismul de Paul Cernat, splendide reproduceri color de Eugeniu Barău.
Din Ateneu, nr. 6, alegem interviul cu Gellu Dorian, A evada din secolul trecut de Leo Butnaru, File dintr-un jurnal teatral de Bogdan Ulmu, Ion Luca si-a găsit Bacăul de Nicolae Cârlan.
Axioma, nr. 6, vine cu Jurnalul intim cochetînd cu literatura de Lucia Ispas, „Luceafărul” în perspectivă ontologică de Constantin Trandafir, Despre hohotul ironic de Viorel Cernica, Aporii argheziene de Ion Bălu, Despre activitatea poetică a lui Gh. Grigurcu, poeme de Marian Ruscu si Viorica Rădută.
Revista 22, nr. 747, aduce interviuri cu Andrei Serban si George Banu si suplimentul „Francofonia în Europa Centrală si Orientală”.
Bucovina literară, nr. 6, ne oferă interviuri cu Adrian Dinu Rachieru si Gerard Genette, poeme de Gheorghe Lupu, Mihai Prepelită, Ion Rosioru, Petrut Pârvescu, proza Dileme de Constantin Arcu, Student la una din marile universităti ale tării de Dumitru Drumaru.
Orizont, nr. 6, stă sub semnul „Internetul si societatea” si are un supliment „Banatul montan”, din care extragem interviul cu Nicolae Sârbu. Paul Eugen Banciu semnează Sertarul cu cărti.
În Antiteze, nr. 19-20, sărbătorirea lui Stefan cel Mare, Valentin Talpalaru la 50 de ani (interviu si poeme), Reintroducere în opera lui Calistrat Hogas de Mircea A. Diaconu, poeme de Gheorghe Simon.
Tomis, iunie, a reunit Clubul istoricilor din România „Nicolae Iorga” si i-a pus în fata unei anchete privind „Dobrogea, istoria unei margini”, iar Petre Turlea prezintă ultimele două scrisori ale lui Vasile Bogrea către Nicolae Iorga.
Din Saeculum, iulie, alegem interviul cu Irina Mavrodin, poeme de Radu Cârneci, Radu Cange, Vasilian Dobos, Nichita Stănescu – un gladiator tandru de Constantin Ciopraga, Un poet suspendat între timpuri si lumi: Barbu Paris Mumuleanu de Ioan Adam, Mircea Eliade si spiritualitatea românească de Mircea Handoca.
România literară, nr. 26, ne aduce poeme de Adela Popescu (In memoriam George Muntean) si Dumitru Muresan, Gherasim Luca si „erotizarea proletariatului” de Gheorghe Grigurcu, Alexandru Paleologu recitit de Alex. Stefănescu, Agendele literare ale lui E. Lovinescu de George Radu Bogdan.
Din Adevărul literar si artistic, nr. 724, extragem Istorie si metaforă (despre Fănus Neagu) de Daniel Cristea-Enache si interviurile cu Julio Huélamo Kosma, Germinal Casado si Pierre-Henri Deleau.
În Luceafărul, nr. 26, aflăm poeme de Claudiu Komartin, Fisele unui memorialist de Gheorghe Grigurcu, interviu cu Andrei Serban, Claymoor. Mai mult decît un dandy de Stefan Ion Ghilimescu.
Arca, nr. 4-6, ne aduce un interviu cu Jean Orizet, „Icoana stelei ce-a murit…” de Petru M. Ardelean, Ioan Slavici despre pasivism si activism de Iulian Negrilă.
Sud-Est cultural, nr. 2, ne dezvăluie Drumurile întrerupte ale romanului basarabean de Mihai Cimpoi, Posteritatea lui George Meniuc de Arcadie Suceveanu, Dramaturgia: texte si contexte de Valentina Tăzlăuanu, interviu inedit cu Mihai Ursachi (realizat de Em. Galaicu-Păun), Cultura scrisă în epoca lui Stefan cel Mare si Sfînt de Alexe Rău, un interviu cu Virgil Cândea.
Tema nr. 3-4 din Vatra este „Best-seller-uri est-estice”, la care se adaugă discutia despre „Moravuri si năravuri literare” dintre Gheorghe Grigurcu, László Alexandru si Ovidiu Pecican, poeme de Paul Daian, Ioan Veza, Valentin Iacob, Mihai Vieru, proze de Leo Butnaru, Sergiu Radu Ruba, Silviu Lupascu, două scrisori ale lui Mircea Zaciu oferite de Mircea Croitoru.
În Paradox, nr. 5-7, Constantin Ciopraga ne dă un fragment din Epopeea stefaniană si Mihai Sultana Vicol – poeme.
Mesager bucovinean (Bucuresti), nr. 2 (6), are două pagini îndoliate după George Muntean, interviu cu Viorica Ghia, fragmente din interventiile de la Neptun ale lui Grigore Bostan si Vasile Tărâteanu.
În Jurnalul literar, nr. 7-12, găsim un interviu cu Gheorghe Grigurcu, inedite Octav Sulutiu si Ion Chinezu, răspunsuri la ancheta privind dictionarele literaturii române, Cunoasterea sinelui în spatiul oniric al prozei lui Mircea Eliade de Dana Brânzea.
Paradigma, nr. 1-2, îi are în vedere pe „Nichita Stănescu si generatia nouă”, la care se alipesc faptele de arme din ultima vreme ale cenaclului „Euridice”.
În Apostrof, nr. 6, o fisă de dictionar Alexandru Vianu întocmită de Ion Vartic, Memorii de închisoare de Nicolae Mărgineanu, Tehnica si viziunea narativă (la Ion Creangă) de Constantin Cublesan, Pe strada „Echinox”-ului de Adrian Grănescu, poeme în engleză de Ileana Mălăncioiu si Daniel Turcea.
Din Ramuri, nr. 5-6, alegem Sonetul în literatura română de Codruta Mirela Stânisoară, Urma sacrificială în poezia „Belsug” de Tudor Arghezi de Lazăr Poăpescu, proză de Gabriel Chifu, Mirel Brates, Ardian Kuciuk, poeme de Ion Chichere.
În Contrafort, nr. 3-4, Leo Butnaru se ocupă de Mitomanii, mitomania, Arcadie Suceveanu îl prezintă pe Ilie T. Zegrea: spectacolul sentimentelor, Dumitru Crudu si André Glucksmann acordă interviuri, sînt consemnate răspunsuri la ancheta „Stefan cel Mare între omagiere si interpretare” (Neagu Djuvara, Al. Zub, Ion Turcanu, Serban Papacostea, Adrian Cioroianu).
Revista nouă, nr. 3, ne aduce un interviu cu Ion Stratan, poeme de Lucian Vasiliu, eseul Virgil Mazilescu – inventarea unei noi structuri poetice de Constantin Trandafir.
În Scrisul românesc, nr. 5-6, Alexandru Macedonski împlineste 150 de ani de la nastere, Ionel Buse se ocupă de Imaginea lui Mefistofel si imaginea omului, Ion Buzera de Scrisoarea si puterea (despre „O scrisoare pierdută”), Marin Sorescu are un poem inedit si Nina Cassian fragmente de jurnal (si despre Marin Preda).
În Nord literar, nr. 6, Mircea Handoca si Jurnalul inedit al lui Mircea Eliade.
Tribuna, nr. 44, se înfătisează cu Sextil Puscariu despre Ioan Slavici de Gabriel Vasiliu, proză de Marian Drumur, interviuri si texte cu ocazia Festivalului International de Film Transilvania.
Din Mozaicul, nr. 5-6, extragem Doxă si para-doxal în dramele religioase blagiene de Tiberiu Neacsu, Spiritul macedonskian de Adrian Marino, Fănus Neagu sau „originalitatea” de-creativă de Marian Victor Buciu, Mateiu I. Caragiale – fictionalizare si canon de Dania-Ariana Moisa.
În Unu, nr. 10-12/2003, aflăm un documentar cu Protocoalele [procesele verbale] întocmite de Pr. Gh. Oprean la Viena în 1918, interviu cu Constantin Ciopraga, scrisoare deschisă lui Arthur Haulot, poeme de Viorel Muresan, Doina Cetea (în franceză), Franciska Ricinski-Marienfeld, Eugen Evu, George Corbu.