CRITICÃ

 

Iulie:

 

CRONICA LITERARĂ

CRITICA POEZIEI: Cristian LIVESCU – Daniel Corbu sau spectacolul precaritătii

CRITICA PROZEI: Constantin DRAM – Jane Rostos si romanul IQ

CRITICA CRITICII: Dan MĂNUCĂ – Sic iubeo, sic volo (II)

 

COMENTARII CRITICE

Adrian Dinu RACHIERU – Poeti din Basarabia. Voci feminine (II)

Vasile SPIRIDON – Veghea vamesului

Daniela PETROSEL – Manifestul. Între texte si contexte

 

EX LIBRIS

Andrei BREZIANU – Vladimir Ghika si cortina de fier

Emanuela ILIE – Ioan Radu Văcărescu: Dreptul la melancolie

Hanri ZALIS – Lirismul cu care convietuim…

Gellu DORIAN – Stoian G. Bogdan – Chipurile

 

ISTORIE LITERARĂ

Antonio PATRAS – E. Lovinescu si teoria formelor fără fond (I)

Constantin COROIU – Hemingway – 110

Chris TANASESCU – Psaltiri pe sticlă. Citindu-i în oglindă
pe Dosoftei si Serban Foartă (I)

Liviu PAPUC – Eminescu în spotul editării stiintifice